Dobrodošli na BestPlan | Style point prezentaciju

Preduzeća Bestplan d.o.o. i Style Point d.o.o. su partnerske firme od 2005. godine.
Sedišta su na Banovom Brdu u ulici Pere Todorovića br. 1 i u zgradi opštine Surčin, ulica Vojvođanska 79, prvi sprat ulaz iz ulice Braće Puhalović.
Zajedno izrađuju plansku i tehničku dokumentaciju, bave se projektovanjem, konsaltingom, inženjeringom i menadžmentom.

U okviru planske dokumentacije radimo projekte parcelacije, urbanisticke projekte i planove detaljne regulacije.

U okviru tehničke dokumentacije radimo idejne i glavne projekte.

U dugogodišnjem radu ostvarili smo odličnu saradnju sa firmama koje vode određene faze projektovanja i nadzora i to za: statiku, vodovod i kanalizaciju, instalacije jake i slabe struje, mašinske instalacije, instalacije protivpožarne zaštite, putničke i kolske liftove, saobraćajnice, geomehanička istraživanja, elaborati energetske efikasnosti i geodezije.

Takođe radimo na pružanju saveta i usluga pribavljanja informacije o lokaciji i lokacijske dozvole, dobijanja uslova i saglasnosti od javnih preduzeća za potrebe projektovanja.

Za potrebe legalizacije objekata izradjujemo potrebnu tehičku dokumentaciju i glavne projekte izvedenog stanja.